Direktrespons via rökdetektor

Direktrespons via rökdetektor

När man har en bostad med larmsystem inkopplat har man bättre chans att klara av de många situationer som kan inträffa. Oavsett om det gäller inbrott eller brand har man någon som lyssnar och som snabbt kan agera utifrån situationens karaktär. Det har varit viss startsträcka för hemlarm i Sverige och det är först under senare tid som det blivit någonting gemene man använder sig av. I dagsläget är det dock betydligt vanligare med aktiva åtgärder för bättre säkerhet. Enkla produkter som en rökdetektor kan göra stor skillnad även i traditionell form. Om ingen är hemma, kan det dock gå för långt innan någon uppfattar vad som sker. Detta är någonting man försökt komma tillrätta med när man tagit fram moderna rökdetektorer som också larmar direkt till operatören.

Varför rökdetektor när man inte är hemma

Det finns många orsaker till att det blir en eldsvåda och man kan inte alltid förvissa sig om att ingenting händer bara genom att släcka alla ljus när man lämnar hemmet. Eld kan bli resultatet av allt ifrån elledningar till åska. Även solljus kan i vissa fall innebära brandrisk när ett vattenglas står exponerat. Om man är hemma kan man många gånger hantera problemen som uppkommer utan att det behöver innebära skador eller risk för hälsan. Om man inte är där kan dock en rökdetektor inte göra mycket. I vilket fall var det situationen för några år sedan!

En rökdetektor som har koppling till ett säkerhetsföretag säger till så fort det sker någonting. Även den som bor i huset varnas över telefon för att någonting inte är som det skall. På så vis kan man från flera håll samverka för att hantera problemen innan de hinner bli någonting allvarligt som följd. Har man valt en smart rökdetektor kan det även finnas möjlighet till video. Detta ger operatören fullgod information om vad som behövs för att hantera det hela. Informationen skickas vidare till utryckningspersonal som vet vad för brand och rökutveckling som råder. Detta är någonting som kan göra stor skillnad för deras arbete och för husägaren som effektivt kan få den hjälp som behövs i stunden.