Så fungerar övervakningskamera med zonbevakning

Så fungerar övervakningskamera med zonbevakning

Att en övervakningskamera har så kallad zonbevakning betyder att kameran filmar ett större område medan larmet bara aktiveras om rörelse sker inom ett specifikt område. Med denna funktion skapas större flexibilitet gällande bevakning och därmed en ökad säkerhetsnivå.

Vad är zonbevakning?

En övervakningskamera som monteras utomhus kan filma stora delar av trädgården och fasaden. Det är generellt en fördel att filma ett stort område för att därmed upptäcka intrång i tid. Med andra ord redan innan någon åverkan skett på fasad, fönster eller dörrar.

Samtidigt kan exempelvis uppfarten bevakas av samma kamera. En uppfart där bilar kommer att skapa rörelse och även personer som går mot bostaden. I appen går det att se exakt vilket område som denna kamera filmar men även markera vilken del av detta område som ska bevakas med rörelsesensorer. På detta sätt filmas ett större område samtidigt som bara en del har larmbevakning.

I en exempelvideo från ett stort larmbolag i Sverige visas även ytterligare funktioner med denna zonbevakning. En övervakningskamera är riktad över baksidan på en gård där även en pool finns. Via appen har föräldrarna markerat att larm ska utlösas som rörelse sker i poolen. Så länge som barnen leker på baksidan kan föräldrarna se detta via appen – men utan att något larm aktiveras. När sedan en boll hamnar i poolen och ett barn bestämmer sig för att hoppa i går larmet.

Som exemplet visar kan alltså en övervakningskamera användas till mer än enbart minska risken för inbrott och skadegörelse. På olika sätt kan säkerheten ökas i hemmet.

Kräver avancerad övervakningskamera

Det går att köpa en billig och enkel övervakningskamera för ca 500 kr. Men de har sällan samma funktioner och säkerhet som de dyrare kamerorna. För att nå zonbevakning krävs en övervakningskamera i den lite högre prisklassen.

Många bevakningsföretag har dessa kameror i sitt utbud inom både företagslarm och hemlarm. Detta framförallt eftersom dessa företag ställer höga krav på funktion och säkerhet.

Inställningar i appen

Till de flesta övervakningskameror ingår en app varifrån samtliga inställningar kan ske så länge som appen har tillgång till internet. Via appen går det därmed att:

  • Se live-streamad video när som helst på dygnet
  • Se sparade sekvenser en viss period bakåt
  • Se vilka larm som aktiverats av exempelvis rörelse
  • Ställa in zonbevakning