Bygg- och marklov för trädgårdsdesign i Stockholm

Trädgårdsdesign i Stockholm kan, för den som verkligen vill ta ut svängarna, innefatta en del byråkrati. Om murar och plank ska sättas upp eller om träd ska fällas inom ett detaljplanerat område, krävs som regel att man söker om lov. Stockholm är tätbefolkat och relativt stora delar av staden regleras av detaljplaner.

När behövs marklov för trädgårdsdesign i Stockholm?

Det är inte ovanligt inom trädgårdsdesign att man vill ändra på markens höjdläge. Inom ett detaljplanerat område är det här något som kräver marklov. Det finns ingen exakt definition på vad en ”avsevärd förändring av höjdläget” är, men de flesta kommuner gör bedömningen att gränsen går vid en halv meter.

Eftersom bedömningen kan se så olika ut bör du ta kontakt med byggnadsnämnden innan arbetet påbörjas. I området kring Stockholm finns hela 26 kommuner – trots att de är närliggande, kan den ena byggnadsnämnden göra en generösare bedömning än den nästa, eller vice versa.

Exempel på saker inom trädgårdsdesign som kan kräva marklov i Stockholm:

  • Fälla träd inom detaljplanerat område.
  • Plantera skog.
  • Ändra tomtens höjdläge.
  • Schakta och fylla ut.
  • Bygga en stödmur.
  • Asfaltering av uppfart.

När behövs bygglov?

Generellt krävs inte bygglov för den som ska ändra i sin trädgårdsdesign – men det finns specialfall. Skulle trädgårdsdesignen innefatta exempelvis en altan kan ett bygglov krävs, men bara om den är upphöjd och innebär en volymökning av byggnaden. Om ett större utrymme blir till under altanen kan ett bygglov krävas. Det gäller inte bara i Stockholm med omnejd, utan över hela landet.

Ett annat fall där ny trädgårdsdesign kan innebära bygglov, är om du vill göra ett cykelställ med tak. Om du verkligen behöver söka lov för det beror på dess utformning, eftersom byggnaden skulle kunna rymmas av reglerna för friggebodar och attefallshus som är bygglovsfria (men visserligen anmälningspliktiga).

Ska du göra ett staket inom ett detaljplanerat område kan du göra det utan bygglov, givet att det inte överstiger 120 cm i höjd. Utanför detaljplanerat område krävs som regel inte bygglov för ett plank i omedelbar närhet till huset. Tänk dock på att medgivande från grannen behövs om det ska placeras närmare än fyra och en halv meter från tomtgränsen.

Inom detaljplanerat område kan en villaägare utan bygglov sätta upp ett plank eller en mur vid en uteplats, om det inte överstiger 180 cm och når högst tre meter ut från huset. Medgivande från granne krävs om det sätts upp närmare än 450 cm från tomtgränsen.